Бисембаева, Л. (2020). ТАУАР-АҚША ҚАТЫНАСТАРЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ ҚАЗАҚТАРЫ (ХІХ ғасырдың ІІ жартысы – ХХ ғасырдың басы). Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (4), 100–109. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/361