Иембекова, М. . (2020). ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ЖƏНЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (4), 191–205. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/339