Саурыкова, Ж. (2023). ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА). Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 10(2), 361–374. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_34_2_361-374