Б.А. Жүрсінбаев, Б.Т. Жұбанышов, & Е.Қ. Серікбаев. (2022). МӨДЕ ШАНЬЮЙ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖҮРГІЗГЕН РЕФОРМАЛАРЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 9(4), 44–56. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2022_32_4_44-56