(1)
Козгамбаева, Г. ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙДІҢ МƏДЕНИЕТ, ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ. edu.e-history.kz 2017, 122-127.