(1)
Абдраханов, Д. ЛАТЫНДАСТЫРУ МƏСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ. edu.e-history.kz 2017, 8-12.