(1)
Мухитов, Қ. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ. edu.e-history.kz 2020, 307-317.