(1)
Абдукадыров, Н.; Акынова, А. ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА БАТЫРЛАР ИНСТИТУТЫ ЖƏНЕ ОСМАН ИМПЕРИЯСЫНДА ЯНЫЧАРЛАР ƏСКЕРИ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ (XV-XVIII ғғ.). edu.e-history.kz 2020, 5-16.