[1]
Əбсадық А. 2020. КЕЙКІ МЕРГЕН: ХАЛЫҚТЫҚ БАЯНДАУЛАР ЖƏНЕ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕР. Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 4 (дек. 2020), 44–56.