[1]
Козгамбаева, Г. 2017. ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙДІҢ МƏДЕНИЕТ, ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 1 (мар. 2017), 122–127.