[1]
Саурыкова, Ж. 2023. ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА). Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 10, 2 (июн. 2023), 361–374. DOI:https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_34_2_361-374.