Home » Edition » KONKABAYEVA ARAILYM NURBOLATOVNA

KONKABAYEVA ARAILYM NURBOLATOVNA

Country: Kazakhstan

Position: Junior Researcher at the Institute of History and Ethnology named after Ch. Ch. Valikhanov.

Date of birth: 20.03.1991

Education, specialty (qualification), licenses:

2008-2012 – Al-Farabi Kazakh National University. Faculty of History, Archeology and Ethnology. Specialty: «6B011400-History».

Scientific titles, degrees, activities:

2012-2014 Master's degree, Al-Farabi Kazakh National University. Faculty of History, Archeology and Ethnology. Specialty: «6M011400-History».

Languages spoken: Kazakh, Russian, English

Scientific publications:

Конкабаева А.Н. Қаракесек (арғын) руы туралы шежірелік деректердегі мәліметтер. ҚазҰУ хабаршы. Тарих сериясы. № 1 (72) – Алматы, 2014. – 256-260

Конкабаева А.Н. ХХ ғасырдағы Маңғыстау өлкесінің тарихы естеліктер негізінде Отан тарихы. – №4. – Алматы, 2017. – 131-136 бб.

Конкабаева А.Н. Ауызша тарих: деректемелік талдау мәселелері http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/500 //Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 3 (07). (в соавторстве).