Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
С.-Х. А. Жүсіп¹, Х.Б. Маслов²*

МРНТИ 03.00.20 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ КАЗАХОВ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Electronic magazine "e-history.kz" № 3(27), 2021
Введение. Участие казахов в Первой мировой войны в 1916-1917 гг. одна из белых страниц в новейшей истории Казахстана. Казахи участвовали в первой самой кровопролитной войне в истории человечества не только по долгу службу будучи кадровыми офицерами самодержавной…
328 0


Ә.Қ. Бәкір¹, С.Т. Тайман²*, С.Т. Жарбулова³

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 МҰСТАФА ШОҚАЙ ЖӘНЕ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН
Electronic magazine "e-history.kz" № 3(27), 2021
Кіріспе. ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамының дамуына ерекше үлес қосқан алаш зиялылары болды. Тәуелсіздікпен туған халқына оралған асыл мұраларын оқып, үйренумен бірге олардың арасындағы аса мазмұнды, биік азаматтық Һәм қайраткерлік қарым-қатынастарды терең т…
347 0


Қ.Қ. Сәрсембина¹, М.М. Қозыбаева², Х.Б. Маслов³*

ҒТАМР 03.00.20 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҰШЫРАҒАН ӘЙЕЛДЕР (АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША)
Electronic magazine "e-history.kz" № 3(27), 2021
Кіріспе. Кеңестік тоталитарлық қоғам тұсында, нақтырақ айтқанда Сталиндік саяси қуғын-сүргін жылдарында адамдардың жаппай жазықсыз жазаланғандығы белгілі. Қуғын-сүргін түрлі ұлт өкілдерін, түрлі әлеуметтік топтарды, түрлі әлеуметтік қабаттарды қамтыды. Репрессиял…
300 0