Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
М.Ш. ГУБАЙДУЛЛИНА, проф., д.и.н. ЛЮ ЦИ, докторант PhD, А.А. СУЙНАЛИЕВ, магистрант, Казахский национальный университет имени аль-Фараби

УДК 327(4/9); 930.22(4/9) ОТНОШЕНИЯ КАЗАХСТАН – РОССИЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(18) 2019
Введение: к вопросуо традиционной и публичной дипломатии в евразийском измерении внешней политики На высшем государственном и политическом уровне Казахстана и России неизменно признается стратегическая и приоритетная роль друг друга. Развит…
4 0


A.B. EREYLI, Dr., Prof., Hacettepe University, Turkey, Ankara, K. MAKASHEVA, Dr., Prof. of Department of International Relations, Al-Farabi K. MAKASHEVA, Dr., Prof. of Department of, Z. SHALKEYEVA, PhD student, Al-Farabi KazNU

341.1 POTENTIALS OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (OIC) TO CONFLICT RESOLUTION
"e-history.kz" электронды журналы № 2(18) 2019
Introduction. The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is the second largest intergovernmental organization after the United Nations, which includes 57 states located on four continents. The organization is the collective voice of the Muslim world. It seeks…
16 0


Е.Қ. ҚАСАБЕКОВА, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының дінтану бөлімінің Ікурс докторанты Алматы, Қазақстан

304.5 ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДІНДАРЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІНЕ ШОЛУ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(18) 2019
Кіріспе. Дін­дарлықтың негізгі нышаны – діни наным, діни идеяны, діни ұғым, түсінік, әңгіме-аңыздар білу, қабылдау және мойындау. Діни мінез-құлық дегеніміз діни талаптарға сай әрекеттер. Діндарлықтың бір жағы – Құдайға жеке құл­шылық ету, табыну болса, екіншісі,…
21 0