Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Мейрманова Г.А. – т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Археология, этнология және музеология кафедрасының доцент м.а.

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(12)
Далалық этнографиялық зерттеу - бұл күнделікті өмірдің табиғи жағдайындағы адамдарды танып білу. Дала зерттеушісі басқа адамдардың әлеміне еніп, қалай өмір сүріп жатқанын, қалай сөйлейтінін, қалай әрекет ететінін, қандай іспен айналысатынын, көңіл-күйлеріне  қатысты дер…
677 0


А.К. Озанов1, 1Музей археологии РГП «Ғылым ордасы», младший научный сотрудник, г. Алматы, Казахстан

ДОСУГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСУГОВЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
"e-history.kz" электронды журналы № №4(12)
В настоящее время все большее внимание ученых привлекают проблемы молодежного досуга. Во многом это диктуется масштабом изменений, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Становится возможным говорить о возрастающей роли досуга и об увеличении его влияни…
651 0


Дінмұхамед Мұратұлы Абдраханов «Ғылым ордасы» РМК Сирек кездесетін кітаптар музейінің кіші ғылыми қызметкері

ЛАТЫНДАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ
"e-history.kz" электронды журналы № №4(12)
Тіл – әрбір ұлттың тұрақтануы мен рухани мәдениетінің басты факторы болып табылады. Тіл ұлттың тарихын, тұрмыс-тіршілігін, мемлекеттің тұтастығын, әдет-ғұрыпын айқындап қана қоймай әрі қарай дамуының бағдары. Осыған орай тарихымыздың әрбір кезеңіндегі мемлекетіміздегі х…
697 0