Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Ф.З. Ражепаева Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

УДК: 323 (415) ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН ЕАЭС И ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
"e-history.kz" электронды журналы № №1(13)2018
Одной из крупнейших международных интеграционных организаций в настоящее время является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Первоначально в него входили 3 государства – Беларусь, Казахстан и Россия. В 2015 году полноправными членами этой организации стали еще 2 стран…
18 0


Н.Қ. КАТТАБЕКОВА Қ. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің аға оқытушысы, т.ғ.к.

УДК 930.001.83 ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ ЛИБЕРАЛИЗМНІҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНА ӘСЕРІ
"e-history.kz" электронды журналы № №1(13)2018
       Ресей империясында отарлық саясаттың қарқын алуымен қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени өмірдегі өзгерістер мұсылмандық қозғалыстың өрбуіне алып келді. Бұл қозғалыс империядағы тағдырлас мұсылман халықтарының өз мүдделерін бірлесе қорғау ба…
16 0


Мейрманова Г.А. – т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Археология, этнология және музеология кафедрасының доцент м.а.

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(13)
Далалық этнографиялық зерттеу - бұл күнделікті өмірдің табиғи жағдайындағы адамдарды танып білу. Дала зерттеушісі басқа адамдардың әлеміне еніп, қалай өмір сүріп жатқанын, қалай сөйлейтінін, қалай әрекет ететінін, қандай іспен айналысатынын, көңіл-күйлеріне  қатысты дер…
871 0