Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Қ.С. Құрманбаева Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтының PhD докторанты, Алматы, Қазақстан

ӘОЖ 94(574)930.2 САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҰШЫРАҒАНДАРДЫҢ АРЫЗ-ШАҒЫМДАРЫ ТАРИХИ ДЕРЕК РЕТІНДЕ (ХХ ғ. 20-30 жж.)
"e-history.kz" электронды журналы № №2(10)
Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргін тарихы 1928 жылдың ортасынан «Алаш» қозғалысына қатысқан қайраткерлерді тұтқындаудан басталды. Оларға «буржуазияшыл-ұлтшыл» деген заңсыз жала жабылып, қамауға алынды, ату жазасына кесілді, еріксіз жер аударылды. Сондай-ақ,әр түрлі…
33 0


Zh. Zhengis Head of Iranian Studies of Faculty of Oriental Studies Al-Farabi Kazakh National university; M. Atik Sultan al-Kuwaiti Student of 1 year study master’s degree of Oriental Studies Faculty of Oriental Studies Al-Farabi Kazakh National un.

SPIRITUAL-CULTURAL INFLUENCE OF IRAN TO KAZAKHSTAN AFTER PURCHASING INDEPENDENCE
"e-history.kz" электронды журналы № №2(10)
After decades of Russian and Soviet domination, Central Asia is once again emerging as a geo-politically critical region in the world politics. Although Central Asia has re-emerged as an unexpected spin-off of the Soviet collapse, the region, due to several crucial fact…
62 0


Zh. Zhengis Head of Iranian Studies of Faculty of Oriental Studies Al-Farabi Kazakh National university A. Dyab al-Nouimat Student of 1 year study master’s degree of Oriental Studies Faculty of Oriental Studies Al-Farabi Kazakh National university

THE ROLE OF IRAN IN RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN AND THE GULF COUNTRIES: HISTORICAL ANALYSIS
"e-history.kz" электронды журналы № №2(10)
The global influence of the Arab countries on the world economy and interest from the world community is due primarily to the presence of significant reserves of natural mineral raw materials in the region, the resources of this region can meet the growing demand for en…
66 0