Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар


THE FAMINE OF 1921-1922 IN NORTH KAZAKHSTAN: UNSTUDIED PAGES
"e-history.kz" электронды журналы № 2(30), 2022
Introduction. One of the issues of the history of the Soviet state of the twentieth century, on which the "taboo" persisted for a long time, is the question of the famine of 1921-1922. The main reason that aggravated the crisis of the agricul…
8 0
ARCHIVAL MATERIALS ABOUT KAZAKH BATYRS (XVIII - FIRST HALF OF XIX CENTURIES)
"e-history.kz" электронды журналы № 2(30), 2022
Introduction. Archival materials about the Kazakh batyrs of the XVIII - the first half of the XIX centuries reveal some important historical events of the Kazakh people in detail. The relevance of the research topic lies in the fact that the…
11 0
KENESARY KASSYMOV İN PRE-REVOLUTİONARY HİSTORİOGRAPHY
"e-history.kz" электронды журналы № 2(30), 2022
Introduction. The development of empires has not gone unnoticed by historians around the world. It is known that the Russian Empire expanded its territory using various methods and tactics in its policy.In particular, after the gradual…
9 0