Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
Мейрманова Г.А. – т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Археология, этнология және музеология кафедрасының доцент м.а.

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(12)
Далалық этнографиялық зерттеу - бұл күнделікті өмірдің табиғи жағдайындағы адамдарды танып білу. Дала зерттеушісі басқа адамдардың әлеміне еніп, қалай өмір сүріп жатқанын, қалай сөйлейтінін, қалай әрекет ететінін, қандай іспен айналысатынын, көңіл-күйлеріне  қатысты дер…
138 0


А.К. Озанов1, 1Музей археологии РГП «Ғылым ордасы», младший научный сотрудник, г. Алматы, Казахстан

ДОСУГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСУГОВЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
Electronic magazine "e-history.kz" № №4(12)
В настоящее время все большее внимание ученых привлекают проблемы молодежного досуга. Во многом это диктуется масштабом изменений, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Становится возможным говорить о возрастающей роли досуга и об увеличении его влияни…
131 0


Дінмұхамед Мұратұлы Абдраханов «Ғылым ордасы» РМК Сирек кездесетін кітаптар музейінің кіші ғылыми қызметкері

ЛАТЫНДАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ
Electronic magazine "e-history.kz" № №4(12)
Тіл – әрбір ұлттың тұрақтануы мен рухани мәдениетінің басты факторы болып табылады. Тіл ұлттың тарихын, тұрмыс-тіршілігін, мемлекеттің тұтастығын, әдет-ғұрыпын айқындап қана қоймай әрі қарай дамуының бағдары. Осыған орай тарихымыздың әрбір кезеңіндегі мемлекетіміздегі х…
132 0